FINANSIES (RENTE, BANKSAKE, INFLASIE)

1. Rente en banksake: lenings en beleggings

2. Inflasie