FINANSIES (TARIEFSTELSELS EN GELYKBREKING, INKOMSTE EN

UITGAWES, KOSTE EN VERKOOPPRYS)


1. Tariefstelsels en gelykbreekontleding

2. Inkomste-en-uitgawe-state en begrotings

3. Bestuur van ’n klein sakeonderneming